Masovni web hosting

Pored sektora prenosa podataka u koji spada i internet posredovanje, početkom 2008. godine kao celina se izdvaja myhost servis namenjen masovnom web hostingu, kao i mymail servis namenjen kako korisnicima myhost servisa, tako i velikim kompanijama koje su razumele dimenziju vremena i energije koje je potrebno uložiti u savremen i bezbedan mail servis.