O nama

Kompanija Netpro ISP d.o.o. je prisutna na tržištu Republike Srbije još od 2001. godine.

Kompanija koja je primarno okrenuta putevima prenosa podataka, dospela je u situaciju da je u stanju da pruži internet linkove velikog kapaciteta kako svojim krajnjim korisnicima, tako i naprednim servisima koje nudi.
Pored sektora prenosa podataka u koji spada i internet posredovanje, početkom 2008. godine kao celina se izdvaja myhost servis namenjen masovnom web hostingu, kao i mymail servis namenjen kako korisnicima myhost servisa, tako i velikim kompanijama koje su razumele dimenziju vremena i energije koje je potrebno uložiti u savremen i bezbedan mail servis.

Naš moto je kvalitet, brzina i pouzdanost bez obzira kako se pristupa internetu. Veliki broj korisnika i sve veća funkcionalnost servisa potvrđuju da smo na dobrom putu da realizujemo nasu misiju i viziju poslovanja.